vrijdag, 03 mei 2019 10:49

Surfspot Brouwersdam (Kabbelaarsbank) gered! Aanbevolen

Geschreven door
Beoordeel dit item
(1 Stem)

Goed nieuws! Het bestemmingsplan Brouwerseiland en de Natuurwetvergunning zijn vernietigd! De belangrijkste punten uit de uitspraak op een rijtje.

Update 10 mei: Brouwerseiland definitief afgeschoten door gemeenteraad. Hiermee is de kans dat Brouwerseiland ooit nog doorgaat nihil!

 

Voor de surfers...

Onze Actiegroep BrouwerseilandNEE/SOS is door de rechter erkend. Over ons betoog heeft de Raad van State het volgende geconcludeerd. De gemeente mag in principe ervoor kiezen surfgebied om te zetten in een recreatiepark. Maar:
• de hoogtes en beplanting in het vastgestelde plan komen niet overeen met het windonderzoek, daarmee zijn de effecten op de wind onvoldoende in beeld;
• de openbare toegankelijkheid van de zogenoemde ‘surfoever’ aan de noordoostzijde van Brouwerseiland is onvoldoende gewaarborgd;
• en de compensatie van parkeerplaatsen voor surfers binnen Brouwerseiland is niet ondubbelzinnig vastgelegd.
Daarmee zijn onze belangen als surfers niet zorgvuldig meegewogen in de besluitvorming en moet het bestemmingsplan van tafel.

 

Over de natuur...

De Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Natuur- en Vogelvereniging Schouwen-Duiveland hebben betoogd dat de negatieve invloed op de natuur onvoldoende is meegewogen. Hierover heeft de Raad van State geconcludeerd dat de verandering van Natura2000 gebied naar recreatiegebied en de invloed van geluid onvoldoende in beeld zijn gebracht. Ook is onvoldoende rekening gehouden met de rust- en ligplaatsen van zeehonden in de Grevelingen en met vaarafstanden van kwetsbare soorten in de Voordelta. Op basis hiervan is ook de Natuurwetvergunning voor Brouwerseiland van tafel.

 

Kabbelaarsbank

 

Is het plan helemaal van tafel?

De Raad van State heeft het bestemmingsplan en de Natuurwetvergunning vernietigd. Het is vervolgens aan de ontwikkelaar en de gemeente of ze opnieuw naar de tekentafel gaan. De Raad van State noemt echter fundamentele punten en de wetgeving is inmiddels op meerdere punten veranderd. We zullen de reactie van Brouwerseiland BV en de gemeente af moeten wachten.

 

BrouwersdamProtest

 

In het nieuws

 

 

Meer info en achtergrond

 

BrouwersdamLint

 

Update 4 mei 2019

De kans dat er een doorstart komt voor Brouwerseiland is nog kleiner geworden omdat ook de politiek zich hier nu tegen gekeerd heeft!

 

Update 10 mei 2019

Nog meer goed nieuws. Na het eerdere bericht dat de politiek tegen is hebben ze dit omgezet in een motie welke aangenomen is!

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft de politieke steun voor het luxe huisjespark Brouwerseiland definitief ingetrokken. Een motie met deze strekking die werd ingediend door de coalitiepartijen is donderdagavond aangenomen. Hiermee is de kans dat Brouwerseiland ooit nog doorgaat nihil.

 

Gelezen: 11484 keer Laatst aangepast op vrijdag, 10 mei 2019 10:06

Gemaakt voor windsurfers door windsurfers
- Stichting Windsurfing Nederland.